Paskelbta: 2018-11-06 19:24:59 CET
AB Novaturas
Tarpinė informacija

AB Novaturas konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 M. rugsėjo 30 d. (neaudituota)

2018 devynių mėnesių pasiekimai:

 • Bendrovės pardavimai pasiekė 140,2 milijonų eurų ir buvo 30% didesni lyginant su tuo pačiu 2017 metų laikotarpiu.
 • Bendrasis pelnas pasiekė 20,3 milijonų eurų ir buvo 1% didesnis už 2017 metų tą patį laikotarpį.
 • Veiklos sąnaudos pasiekė 13,1 milijonų eurų ir buvo 16% didesnės už tą patį 2017 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartines išlaidas, veiklos sąnaudos išaugo 9% lyginant su 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu.
 • EBITDA rodiklis pasiekė 7,4 milijonus eurų ir buvo 20% mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais.
 • Pelno mokesčių norma buvo 15,9% lyginant su 9,8% tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais. Pagrindinė padidėjusių mokesčių priežastis buvo sumokėti dividendų mokesčiai Estijos dukterinei įmonei išmokėjus motininei įmonei dividendus, 600 tūkstančių eurų dividendų mokestis buvo sumokėtas Estijoje.  
 • Grynasis Bendrovės pelnas pasiekė 5,7 milijonus eurų ir tai buvo 25% mažiau nei per tą patį laikotarpį 2017 metais.
 • Bendrovė aptarnavo 243,6 tūkstančio klientų ir tai buvo 32% daugiau nei per 2017 metų tą patį laikotarpį.

2018 trečiojo ketvirčio pasiekimai:

 • Bendrovės pardavimai pasiekė 60,0 milijonų eurų ir buvo 16% didesni lyginant su tuo pačiu 2017 metų laikotarpiu.
 • Bendrasis pelnas pasiekė 6,2 milijonų eurų ir buvo 36% mažesnis už 2017 metų tą patį laikotarpį.
 • Veiklos sąnaudos pasiekė 4,8 milijonų eurų ir buvo 6% mažesnės už tą patį 2017 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartines išlaidas, veiklos sąnaudos sumažėjo 3% lyginant su 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu.
 • EBITDA rodiklis pasiekė 1,5 milijonus eurų ir buvo 69% mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais.
 • Grynasis Bendrovės pelnas pasiekė 1,3 milijonus eurų ir tai buvo 69% mažiau nei tą patį laikotarpį 2017 metais.
 • Bendrovė aptarnavo 109,1 tūkstančio klientų ir tai buvo 21% daugiau nei per 2017 metų tą patį laikotarpį.

Vadovo komentaras:

Bendrovė aptarnavo 243,6 tūkstančio klientų ir tai buvo 21% daugiau nei per 2017 metų tą patį laikotarpį. Pelningumas, po labai gerų pirmojo pusmečio rezultatų, trečiame ketvirtyje buvo mažesnis lyginant su atitinkamu 2017 metų laikotarpiu. Sulėtėjęs pelno augimas vasaros mėnesiais buvo įtakotas neįprastai karštų ir sausų orų, prasidėjusių visose trijose Baltijos šalyse. Karšti orai tęsėsi birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Karšti orai sumažino užsienio kelionių paklausą ir tai neigiamai paveikė paskutinės minutės kelionių kainas – kad paskatintume paklausą siekdami parduoti likusias vietas, turėjome mažinti kainas o tuo pačiu ir pardavimų pelningumą.

Pagrindinis produktas Bendrovei išlieka kelionių paketai. Populiariausios kelionių kryptys vasaros sezonu yra Turkija, Graikija ir Bulgarija bei Egiptas žiemos sezono metu. Kiekvienam sezonui pasiūlome naujų krypčių arba sugrąžiname anksčiau buvusias. 2018 metų vasaros sezonui pasiūlėme Tunisą, būsimam žiemos sezonui pristatėme naujienas - Jordaniją ir Kubą Platus atostogų krypčių pasirinkimas leidžia mums pasiūlyti keliones įvairių poreikių turintiems klientams. Atostogų paklausa visomis pagrindinėmis kryptimis augo.

Aptarnautų klientų skaičius augo visose Bendrovės rinkose. Sparčiausiai augo klientų iš Baltarusijos skaičius  - 106%. Bendrovė nevykdo skrydžių iš Baltarusijos, tačiau Baltarusijos klientams per vietines agentūras parduoda keliones iš Lietuvos. Lietuvos keleivių skaičius išaugo 32%, Latvijos - 34% o Estijos 29% lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.

Sparčiausiai augo kelionių paketų pardavimai - 33%, kiti produktų pardavimai augo 29%. Iš kitų produktų populiariausi yra  skrydžių bilietai mūsų organizuojamuose užsakomuosiuose skrydžiuose. Skrydžių bilietai parduodami tiek per kelionių agentūras, tiek ir GDS pardavimų kanalais.  

Kelionių agentūrų dalis pardavimuose išaugo 1,8% ir pasiekė 72,1%. Vietoje mūsų nuosavų mažmeninės prekybos biurų (dalis sumažėjo 1,9% - iki 11,4%) auginome internetinius pardavimus. Internetiniai pardavimai per tą patį laikotarpį paaugo 0,2% iki 14,6%, o GDS pardavimų kanalo dalis išliko beveik ta pati - 1,9%. Kaip ir planuota, birželio mėnesį paleidome naują Bendrovės internetinio puslapio versiją visose Baltijos šalyse. Prisitaikantis puslapio dizainas patogesnis  mobiliųjų įrenginių vartotojams, kurie vis dažniau juos naudoja ne tik informacijos paieškai, bet ir pirkimui internetu.  

Gerai suvaldytos veiklos sąnaudos augo ženkliai lėčiau nei Bendrovės pajamos, t.y. didinome Bendrovės efektyvumą. Tiesiogiai rinkodaros tikslams išleidome 0,6% nuo Bendrovės pardavimų ir tai mažiau nei 0,7% 2017 metais. Atlyginimai ir susijusios mokesčių išlaidos augo 13% lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Eliminavus komisinių ir vienkartines išlaidas, veiklos sąnaudos augo 9% palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Vienkartinės išlaidos didžiąja dalimi susijusios su pirminio viešojo akcijų siūlymo išlaidomis 2018 metais Bendra vienkartinių išlaidų suma 2018 metais sudarė 429 tūkstantį eurų. Įtraukus vienkartines išlaidas, bet neskaičiuojant komisinių, veiklos sąnaudos augo 5%. Visos veiklos sąnaudos kartu su komisiniais augo 16%. 2018 metais komisinių išlaidos sudarė 5,2%, 2017 metais 5,3% nuo pardavimų.

Pelno mokesčio išlaidose įtrauktos 600 tūkstančių eurų dividendų mokesčio Estijoje išlaidos (Estijos dukterinei įmonei sumokėjus dividendus motininei įmonei Lietuvoje).

Kitą finansinį turtą daugiausiai sudaro pinigai deponuoti garantijų išdavimo tikslais – bendra tokių deponuotų lėšų suma sudarė 2,4 milijono eurų (garantijos išduotos kelionių organizatoriaus įsipareigojimų įvykdymui kaip reikalauja įstatymai). Likusią finansinio trumpalaikio turto dalį daugiausiai sudaro apsidraudimo sandoriai, perskaičiuoti rinkos verte.

Bendrovė 2018 m. rugsėjo mėnesį iki 2020 metų pabaigos pratęsė overdrafto paskolos sutartį pagal kurią limitu galės naudotis nuo sausio iki birželio mėnesių kiekvienais metais. Ilgalaikės paskolos grąžinimas vyksta pagal grafiką ir per 2018 metų devynis mėnesius grąžinta 1,25 milijono eurų. Ženklus iš klientų gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas įvyko dėl ženkliai didesnio aptarnautų klientų skaičiaus ir labai gerų išankstinių pardavimų rezultatų.

Priedai


AB NOVATURAS report 9M2018 LT.pdf
Novaturas Q3 2018 results presentation.pdf