Paskelbta: 2019-01-16 17:01:58 CET
AB Novaturas
Pranešimas apie esminį įvykį

Audronė Keinytė prie AB „Novaturas“ vairo

Kaunas, 2019 m. sausio 16 d. – Audronė Keinytė paskirta naująja AB „Novaturas“ generaline direktore ir valdybos pirmininke. Ji pakeis Liną Aldonį, kuris nusprendė pasitraukti ir imtis kitos veiklos už bendrovės ribų. Audronė Keinytė turi sukaupusi daug patirties turizmo rinkoje ir puikiai išmano šios srities produktus. Ji dirba AB „Novaturas“ jau daugiau kaip 12 metų. 2009 – 2010 metais A. Keinytė dirbo paslaugų organizavimo užsienyje vadove, o pastaruosius 8 metus ji buvo atsakinga už įmonės produkto vystymą bei pirkimus. Nuo 2018 m. vasario mėn. A. Keinytė yra AB „Novaturas“ valdybos narė.

„Labai džiaugiamės, kad Audronė Keinytė sutiko su paskyrimu ir linkime jai viso ko geriausio einant šias naujas pareigas. A. Keinytė pasižymi išskirtiniu šio verslo supratimu ir gerai pažįsta įmonę. Manome, kad ji turi visas reikiamas savybes, kurių reikia norint toliau stiprinti „Novaturo“ pirmaujančią padėtį regione. Taip pat norėtume padėkoti Linui Aldoniui už jo 18 metų, kuriuos jis atidavė „Novaturui““, - sakė stebėtojų tarybos pirmininkas Sebastian Król.

Papildomą informaciją suteikti įgaliotas asmuo:
Finansų direktorius
Tomas Staškūnas
tomas.staskunas@novaturas.lt
+370 687 10426