Offentliggjort: 2013-03-07 14:38:06 CET
PFA Invest
Prospekter

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med offentliggørelsen af af årsrapport 2012 for Investeringsforeningen PFA Invest offentliggøres hermed ajourført prospekt for foreningen.

Af væsentlige ændringer kan nævnes, at kapitalforvaltningshonoraret for afdeling Balance er nedsat fra 0,20 % til 0,05 % og markedsføringsvederlaget for afdeling Balance er nedsat fra 0,30 % til 0,05 %.

De ændrede satser vil gøre det billigere at investere i afdelingen og vil resultere i en lavere ÅOP til gavn for investorerne.

Prospektet indeholder endvidere mindre ændringer i investeringsrammerne for afdeling Kreditobligationer og Balance, samt ajourførte oplysninger om afdelingernes nøgletal og regnskabstal m.v.

Prospektet vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

 

Prospektet vedhæftes ligeledes denne meddelelse.


Prospekt Investeringsforeningen PFA Invest med vedtgter_07032013.pdf
OMX nr 3 2013 Ajourfrt prospekt for PFA Invest.pdf