Published: 2017-10-25 07:55:55 CEST
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "Vilniaus baldai" 2017 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilnius, Lietuva, 2017-10-25 07:55 CEST --  

AB „Vilniaus baldai“ 2017 finansinių metų dvylikos mėnesių pardavimai sudarė 63 423 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 58 953 tūkst. EUR).  

Grupės 2017 finansinių metų dvylikos mėnesių grynasis pelnas siekė 4 450 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 3 243 tūkst. EUR).  

Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 6 389 tūkst. EUR, palyginus su 5 219 tūkst. EUR praėjusiais metais.  

AB „Vilniaus baldai“ 2017 finansinių metų ketvirtojo ketvirčio birželio – rugpjūčio mėn. pardavimai sudarė 17 443 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 16 467 tūkst. EUR.  

Grupės 2017 finansinių metų ketvirtojo ketvirčio birželio – rugpjūčio mėn. grynasis pelnas siekė 1 522 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 1 493 tūkst. EUR.   

Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 1 932 tūkst. EUR, prieš metus buvo 2 077 tūkst. EUR.

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel +370 (5) 2525700


Sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2017 m. dvylika menesiu pasibaigusiu 2017 m. rugpjucio 31 d.pdf