Publicēts: 2013-07-17 13:13:22 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

17.jūlija valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 17. jūlijā, notika 12 mēnešu valsts vērtspapīru emisija ar dzēšanas termiņu 2014.gada 18 jūlijā.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 24 milj. latu, kas 3 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 8  milj. latu apmērā.

Valsts kase maksimālo likmi noteica 0,450% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 0,298%.

Ceturtdien, 19. jūlijā, notiks valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 12 mēnešu valsts parāda vērtspapīrus par kopējo summu 2,0 milj. latu pēc nominālvērtības.

 

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr.67094324
         Mob.tālr.26499049
         e-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http:// www.kase.gov.lv
         Twitter: @valstskase