Offentliggjort: 2017-02-09 16:32:38 CET
PFA Invest
Prospekter

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapport 2016 for Investeringsforeningen PFA Invest offentliggøres hermed ajourført prospekt for foreningen.

Prospektet indeholder ajourførte oplysninger om afdelingernes nøgletal og regnskabstal m.v., som følge af årsregnskabet.

Prospektet indeholder endvidere en opdatering af afsnittet om ansvarlige investeringer, som bl.a. inkluderer en henvisning til efterlevelse af FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, en henvisning til Paris-aftalen ved COP 21 samt beskriver, hvordan PFA integrerer miljø- og klimahensyn.

Herudover indeholder prospektet en række redaktionelle ændringer.

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil prospektet være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk


PFA Invest - Fuldstndigt prospekt 9. februar 2017.pdf
NASDAQ nr 6 2017 Ajourfrt prospekt for PFA Invest.pdf