English Lithuanian
Paskelbta: 2021-07-30 16:58:00 CEST
AUGA group, AB
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie sandorį, sudarytą asmens, glaudžiai susijusio su vadovaujamas pareigas einančiu asmeniu

AUGA group, AB gavo ME Investicija, UAB pranešimą apie su vadovaujamas pareigas einančiu asmeniu glaudžiai susijusio asmens sandorį (pridedama).

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340

PriedasPranesimas apie glaudziai susijusio asmens sandori.pdf