English Lithuanian
Paskelbta: 2022-12-05 15:15:00 CET
AB Šiaulių bankas
Kita informacija

Informacijos skelbimo 2023 metais kalendorius

Informaciją investuotojams 2023 metais Šiaulių bankas skelbs pagal šį kalendorių:

2023-02-28 2022 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija
2023-03-01 2022 m. rezultatų internetinis seminaras
2023-03-09 Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) šaukimą, sprendimų projektai šaukiamam VAS
2023-03-31 Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (VAS), eilinio VAS sprendimai
2023-03-31 2022 m. audituota metinė informacija
2023-04-28 2023 m. trijų mėnesių tarpinė informacija
2023-05-03 2023 m. 1 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras
2023-07-31 2023 m. šešių mėnesių tarpinė informacija
2023-08-02 2023 m. 2 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras
2023-10-31 2023 m. devynių mėnesių tarpinė informacija
2023-10-31 2023 m. 3 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt, +370 5 203 22 00