Offentliggjort: 2020-09-25 13:30:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 89, 2020 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. oktober 2020
Med virkning fra 1. oktober 2020 ændres kuponrenten på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. oktober
2020 - 31.
marts 2021.

Obligationer med renteloft på 5% p.a.,
CF:
DK0002015106, udløb 2038, ny rente pr. 1. oktober 2020:   0,74%
p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002015296, udløb 2038,
ny rente pr. 1. oktober 2020:   0,74% p.a.

Obligationer med renteloft på 6%
p.a., CF:
DK0002021427, udløb 2041, ny rente pr. 1. oktober 2020:   0,39%
p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF OA:
DK0002021500, udløb 2041,
ny rente pr. 1. oktober 2020:   0,39% p.a.


Spørgsmål kan rettes til Torben
Jurlander på telefon 55 47 41 99.


Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab


 


faststtelse-af-kuponrente-gldende-fra-1-oktober-2020.pdf