English Lithuanian
Paskelbta: 2018-12-27 09:14:40 CET
AUGA group, AB
Kita informacija

2019 m. AUGA group, AB periodinės informacijos atskleidimo datos (investuotojo kalendorius)

AUGA group, AB (juridinio asmens kodas: 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; toliau – Bendrovė) nusprendė nekeisti savo dabartinės praktikos ir rengti bei viešai skelbti tarpinę 3, 9 ir 12 mėn. finansinę informaciją, o 2019 m. savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

2019 m. vasario 28 d.2018 m. dvylikos mėnesių konsoliduota neaudituota tarpinė finansinė informacija
2019 m. balandžio 8 d.2018 m. konsoliduota audituota metinė finansinė informacija
2019 m. gegužės 31 d.2019 m. pirmų trijų mėnesių konsoliduota neaudituota tarpinė finansinė informacija
2019 m. rugpjūčio 30 d.2019 m. pirmo pusmečio konsoliduota neaudituota finansinė informacija
2019 m. lapkričio 29 d.2019 m. pirmų devynių mėnesių konsoliduota neaudituota tarpinė finansinė informacija


Generalinis direktorius

Linas Bulzgys
+370 5 233 5340