Publicēts: 2020-11-11 15:30:00 CET
MADARA Cosmetics
Izmaiņas akciju kapitālā un balstiesībās

Paziņojums par AS “MADARA Cosmetics” pamatkapitāla palielināšanu

Iekšējā informācija, 2020-11-11 15:30 CET -- AS “MADARA Cosmetics”, reģistrācijas numurs: 40003844254, juridiskā adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija (turpmāk “Sabiedrība”), informē, ka saskaņā ar 2017. gada 14. augusta ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem tika apstiprināta Sabiedrības personāla opciju izlaišana un ar to saistītā Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana ar nosacījumu. Realizējot personāla opciju konversiju, Sabiedrības valde 2020. gada 15. oktobrī pieņēma lēmumu par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu par EUR 2 400 (divi tūkstoši četri simti euro), emitējot jaunas 24 000 (divdesmit četri tūkstoši) uzrādītāja akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0.10 (desmit euro centi), kas 2020. gada 23. oktobrī reģistrētas komercreģistrā. Jaunās emitētās akcijas tiek sadalītas Sabiedrības personāla opciju plāna dalībniekiem proporcionāli tiem piederošo personāla opciju skaitam saskaņā ar Sabiedrības 2017. gada 27. novembra personāla opciju (akciju pirkuma tiesību) īstenošanas plānu. Pēc pamatkapitāla palielināšanas kopējais Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 376 924,20 (trīs simti septiņdesmit seši tūkstoši deviņi simti divdesmit četri euro un divdesmit centi).

 

AS “MADARA Cosmetics” valde

 

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.

Uzņēmums AS MADARA Cosmetics ir dibināts 2006. gadā un pārstāvētais kosmētikas zīmols MÁDARA ir pionieris dabīgās kosmētikas segmentā pašmājās. 2016. un 2017. gadā iekļauts starp Latvijas TOP 10 uzņēmumiem un vadītājiem Uzņēmumu reputācijas topā. MADARA izstrādā un ražo visus produktus savās laboratorijās un iekārtās, lai nodrošinātu 100% kontroli pār visiem procesiem. Papildu apliecinājums uzņēmuma augstajām prasībām pret kvalitāti un pilnību visās detaļās ir uzņēmuma ECOCERT sertifikāts, atbilstība GMP (ISO 22716:2007) standartam, kā arī in vitro un in vivo pētījumi. Lai iegūtu vairāk informācijas, aicinām apmeklēt investors.madaracosmetics.com/.

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija
         Kontaktpersona: Uldis Iltners, valdes loceklis
         E-pasts: uldis@madaracosmetics.com
         Telefons: +371 67 470 243
         
         Sertificētais konsultants:
         AS “LHV Pank”
         Kontaktpersona: Ivars Bergmanis
         E-pasts: ivars.bergmanis@lhv.ee
         Telefons: +372 680 2720