Danish
Offentliggjort: 2021-11-19 10:35:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden

Selskabsmeddelelse nr. 112, 2021 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning af konverterbare realkreditobligationer pr. 1. januar 2022

Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer pr. 1. januar 2022, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om offentliggørelse. Oplysningerne er omfattet af kravene til offentliggørelse i lov om kapitalmarkeder § 24.

 

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

 

 

Venlig hilsen

 

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 

 

Udtrkning pr. 1. januar 2022.xml