Avaldatud: 2021-06-11 09:44:07 CEST
Admiral Markets
Börsiteade

Jõustus Tallinna Ringkonnakohtu määrus, mis tühistas Finantsinspektsiooni trahvi Admiral Markets AS suhtes

Jõustus Tallinna Ringkonnakohtu määrus, mis jättis Finantsinspektsiooni kaebuse rahuldamata ja nõustus Maakohtu otsusega tühistada Finantsinspektsiooni 08.02.2021.a trahv Admiral Markets AS suhtes.

8. veebruaril 2021 edastas Finantsinspektsioon (FSA) Admiral Markets AS-ile otsuse, mille kohaselt määrati ettevõttele trahv. Finantsinspektsioonil sõnul ei olnud Admiral Markets AS pärast toornafta hindade märkimisväärset langust aprillis 2020 käitunud täielikult vastavalt väärtpaberituru seadusele. Admiral Markets AS ei nõustunud Finantsinspektsiooni otsusega ning kinnitas, et on alati tegutsenud oma klientide huvides. Ettevõte oli veendunud, et hoolimata Finantsinspektsiooni otsuses avaldatud hinnangutest toimiti vastavalt regulatiivsele õiguslikule raamistikule ebatavaliste asjaolude korral. Sellest tulenevalt esitas Admiral Markets AS 23.02.2021 kaebuse Harju Maakohtusse otsuse vaidlustamiseks.  

Harju Maakohtu 31.03. 2021 määrusega rahuldati Admiral Markets AS kaebus ning tühistati Finantsinspektsiooni otsus täies ulatuses. Finantsinspektsioon otsustas esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule. 24.05.2021 otsusega jättis Tallinna Ringkonnakohus Harju Maakohtu 31.03.2021. a määruse muutmata ning Finantsinspektsiooni esindajate määruskaebus rahuldamata. 10.06.2021 jõustus Tallinna Ringkonnakohtu määrus ning Finantsinspektsiooni trahv Admiral Markets AS suhtes tühistati. 

Admiral Markets AS tegevjuht Sergei Bogatenkov ütles jõustunud kohtumäärust kommenteerides, et nende jaoks on klientide huvid olnud alati esikohal ning ettevõtte oli veendunud, et tegutses olukorra keerukust arvestades parimal võimalikul moel.  

Lisainfo: 
Kaia Gil 
Admiral Markets AS kommunikatsioonijuht
+372 53 413 764