English Latvian
Publicēts: 2011-11-25 13:04:26 CET
Olainfarm
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Paziņojums par Padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

A/s „Olainfarm” Padome savā 2011. gada 24. novembra sēdē ir ievēlējusi Padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.  Par AS „Olainfarm” Padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi tika ievelēta Valentīna Andrējeva, par Padomes priekšsēdētāja vietnieci vienbalsīgi tika ievēlēta Elena Dudko.

  

Olainē, 2011. gada 25. novembrī

 

         Ziņojumu sagatavoja:
         Salvis Lapiņš
         AS Olainfarm
         Valdes loceklis
         Rūpnīcu iela 5, Olaine
         Latvija, LV 2114
         Tel: +371 6 7013 717
         Fakss: +371 6 7013 777
         e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv