Published: 2019-04-05 08:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2019 finansinių metų šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2019 finansinių metų šešių mėnesių pardavimai sudarė 39 254 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 31 390 tūkst. EUR).

Grupės 2019 finansinių metų šešių mėnesių grynasis pelnas siekė 567 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 1 318 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 1 584 tūkst. EUR, prieš metus buvo 2 322 tūkst. EUR.

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2019 m. finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. pardavimai sudarė 18 409 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 13 751 tūkst. EUR.

Grupės 2019 finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. grynasis pelnas siekė 151 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis nuostolis siekė 127 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 632 tūkst. EUR, prieš metus buvo 243 tūkst. EUR.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel +370 (5) 2525700

Priedas


AB VILNIAUS BALDAI 2019 finansiniu metu sesiu menesiu veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf