English Lithuanian
Paskelbta: 2024-05-06 12:46:50 CEST
East West Agro
Pranešimas apie esminį įvykį

AB East West Agro 2023 m. dividendų mokėjimo tvarka

Kaunas, 2024-05-06 12:46 CEST -- 2024 m. balandžio 30 dieną įvykęs eilinis visuotinis AB East West Agro (įmonės kodas 300588407, buveinės adresas Tikslo g. 10, Kumpių km., Kauno r., LT-54311, Lietuva) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2023 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,80 euro dividendų vienai akcijai.

Record Date - dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. 2024 m. gegužės 15 d.  bus AB East West Agro akcininkai.

Ex-Dividend Date - pirmoji diena be teisių, nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB East West Agro akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2023 m., yra 2024 m. gegužės 14 diena.

Dividendai bus mokami tokia tvarka:

Akcininkams, kurių AB East West Agro vertybinių popierių apskaita yra tvarkoma finansų maklerių įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį (pelno mokestį) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje.

Kitiems akcininkams dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą. Prašymus galite pateikti raštu (AB East West Agro adresu: Tikslo g. 10, Kumpių km., Kauno r., LT-54311, Lietuva) arba elektroniniu paštu buhalterija@ewa.lt 

Dividendų apmokestinimo tvarka:

Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.
Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

         Finansų direktorius
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt