Avaldatud: 2021-03-09 07:00:00 CET
Inbank
Majandusaasta aruanne

Inbanki 2020. aasta auditeeritud majandustulemused

Inbanki 2020. aasta puhaskasum oli 5,9 miljonit eurot, mis on 41% vähem kui eelmisel aastal. Laenuportfell kasvas 2019. aastaga võrreldes 19% ja ulatus 402 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas 4% ja ulatus aasta lõpu seisuga 391 miljoni euroni. Aastane omakapitali tootlus oli 10,8%.

  • Kokku müüs Inbank 2020. aastal krediiditooteid 300 miljoni euro eest, mis on 4% rohkem kui 2019. aastal. Kõikidel turgudel kokku kasvas järelmaksu äri 38% ja ulatus 206 miljoni euroni. Väikelaenu müügimaht kahanes samal ajal 51% ja oli 36 miljonit eurot, autode finantseerimise müügimaht vähenes 11% ja oli 58 miljonit eurot.
  • Eraldised laenukahjumite katteks kasvasid eelmise aastaga võrreldes 91% ja olid 11,5 miljonit eurot.
  • Aasta lõpus oli Inbankil 690 000 aktiivset kliendilepingut, mis on eelmise aastaga võrreldes 25% enam. Partnerite arv kasvas aastaga 31% 3800-ni.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo:

“Kahtlemata oli 2020. aasta keeruline ja koroonakriis pani ka Inbanki korralikult proovile, sellele vaatamata võib tulemustega rahule jääda.

Tõsiasi, et suutsime sel keerulisel aastal 4% müüki kasvatada, on juba iseenesest hea sõnum. Kasvu jätkas eelkõige järelmaks ning uue segmendina kerkis jõuliselt esile roheline finantseerimine. Samuti tõime turule uue põlvkonna krediitkaardi ja äpi ning laiendasime oma “maksa hiljem” tootevalikut.

Kokku kasvas meie laenuportfell 19%, millesse andis olulise panuse Poola äriüksus, kus portfell kasvas aastatagusega võrreldes 128% ehk 50 miljonit eurot. Pean 2020. aastat Poola üksuse läbimurde aastaks ja võib öelda, et oleme leidnud lõpuks õige strateegia ja oma niši: konkureerime sealsel turul oma toodete ja innovatsiooniga.

Aasta lõpetasime korraliku, 5,9 miljoni eurose kasumiga vaatamata koroonakriisist tingitud täiendavatele eraldistele, mida tuleviku laenukahjumite katteks tegime.

Lisaks andis aasta lõpus toimunud aktsiaemissioon meile selge tagasiside, et Inbanki ärimudel ja meeskond on investorite silmis endiselt atraktiivsed. Tuleviku kasvu toetamiseks kaasasime aktsiaemissiooni teel 8 miljonit eurot värsket kapitali, mis viis Inbanki omakapitali turuväärtuse 149 miljoni euroni.

Tulevikku vaatan positiivselt. Kui 2020. aasta oli rahvusvahelise kasvu aluste rajamise aasta, siis 2021. aastal on meil kindel siht siseneda uuele turule ja jätkata innovatsiooniga „osta kohe, maksa hiljem“ segmendis.”

Olulisemad finantsnäitajad seisuga 31.12.2020

Bilansimaht 490,0 miljonit eurot
Laenuportfell 402,2 miljonit eurot
Hoiuseportfell 391,3 miljonit eurot
Omakapital 61,2 miljonit eurot
Puhaskasum 5,9 miljonit eurot
Omakapitali puhastootlikkus 10,8%

Inbank AS-i 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne on lisatud sellele teatele ja on kättesaadav ka Inbanki kodulehel aadressil https://inbank.ee/investor/aruanded.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 3800 aktiivset koostööpartnerit ja 690 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Merit Arva
Inbank AS
korporatiivkommunikatsiooni juht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550

ManusInbank_Annual_Report_2020_ET.pdf