Offentliggjort: 2020-02-05 11:35:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 8, 2020 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.
Refinansieringen af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. april
2020
gennemføres ved auktioner i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO).
De
udbudte obligationer er rated Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard &
Poor’s.

Auktionerne gennemføres af Nordea Bank Abp og afholdes på NASDAQ
Copenhagens
auktionsdelmarked tirsdag den 25. februar og onsdag den 26. februar
2020.

Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl. 10.00,
10.45 og
11.45. Der vil ske tildeling af accepterede bud hurtigst muligt
herefter, dog
senest henholdsvis kl. 10.10, 10.55 og 11.55.

Bud kan i tilfælde
af tekniske problemer afgives til Nordea Markets.
Kontaktpersoner er Thue
Søndergaard på telefon 33 33 16 75 og Brian
Christophersen på telefon 33 33 16
93.

Det er muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de
1-årige
obligationer, mens der for øvrige obligationer bydes med maksimalt to
decimaler.

Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og
auktionstypen "hidden
call". Det indebærer, at alle bud over skæringskursen
bliver afregnet det fulde
beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen
kan der blive tale om pro
rata tildeling, mens bud under skæringskursen ikke
vil få nogen tildeling.

Auktionsmængder og auktionstidspunkter m.v. fremgår af
pdf filen. Nordea Kredit
er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede
beløb.

Salget afregnes med valør 1. april 2020.

De obligationer, der skal
sælges på auktionerne, opskrives i VP Securities
fredag den 21. februar
2020.

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på
henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor information”
og
på www.nordea.dk/privat/lan/bolig/foelg-auktionen.html.

Investorer tilbydes
at modtage obligationer erhvervet på auktionerne med spot
-valør, såfremt
investor leverer udløbende inkonverterbare Nordea Kredit
obligationer til
Nordea Bank Abp. Ombytning aftales med Peter Brag eller Lau
Kingo dagligt inden
kl. 14.00.

De udbudte særligt dækkede realkreditobligationer er omfattet af
bestemmelserne
om regulering af refinansieringsrisikoen i lov om realkreditlån
og
realkreditobligationer m.v. (”Loven”). Auktionstriggeren gælder for alle
de
udbudte særligt dækkede realkreditobligationer, mens rentetriggeren
tillige
gælder for de særligt dækkede realkreditobligationer med udløbsdato
senest 1.
april 2022.

For obligationer med auktionstrigger gælder:
Loven
fastsætter restriktioner for det endelige salg og tildeling af
obligationer i
tilfælde af fejlet auktion.

For obligationer med rentetrigger gælder:
Loven
fastlægger restriktioner for stigningen i den effektive rente i
forbindelse med
refinansiering. Den effektive rente må ikke stige mere end 5
procentpoint. Det
er en betingelse for den endelige afslutning af salget og
tildeling af
obligationer, at denne begrænsning er overholdt.

I henhold til loven må Nordea
Kredit ikke igangsætte auktioner uden at have en
berettiget forventning om, at
de kan gennemføres. Derfor overvåger Nordea Kredit
markedssituationen helt op
til auktionstidspunkterne, og i tilfælde af ændringer
i markedssituationen kan
der ske aflysning eller ændringer af
auktionstidspunkter og -vilkår mv. Sådanne
ændringer vil blive oplyst i en
selskabsmeddelelse.

Spørgsmål kan rettes til
Nordea Bank Abp, Long Term Funding, Peter Brag på
telefon 33 33 16 63 og Lau
Kingo på telefon 33 33 17 51.

Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab


 


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf