Avaldatud: 2019-04-02 08:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Majandusaasta aruanne

ASi Tallinna Sadam 2018. a auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek

ASi Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) juhatus esitas nõukogule 2018. a auditeeritud majandusaasta aruande, mille nõukogu heaks kiitis. Finantstulemused ei ole, võrreldes 27.02.2019 avaldatud 12-kuu auditeerimata majandustulemustega, muutunud.

Tallinna Sadama kontserni konsolideeritud 2018. a majandusaasta aruanne on lisatud käesolevale teatele ja on kättesaadav ka ettevõtte investoritele suunatud kodulehel aadressil: https://investor.ts.ee/majandusaasta-aruanded/ .

2018. aasta müügitulu oli 130,6 mln eurot, kasvades aastaga 9,3 mln eurot ehk 7,7%. Korrigeeritud EBITDA oli 74,4 miljonit eurot ehk 11,8% suurem kui 2017.aastal. Aasta puhaskasumiks kujunes 24,4 mln eurot, mis jäi eelmise aasta puhaskasumile alla 2,0 mln euro võrra, 14,2 mln euro võrra suurema dividendide tulumaksukulu tõttu 2018. aastal seoses rekorddividendi maksmisega. Kontserni jaotamata kasum seisuga 31.12.2018 oli 42,1 mln eurot.

Müügitulu suurenemist mõjutasid kõige enam multifunktsionaalse jäämurdja Botnica töö juunist novembrini Kanada põhjaosas eskort- ja jääseire laevana ning vedellasti mahtude ja -tulude kasv. Aasta tulemusse andis olulise panuse ka suveperioodil Saaremaa liinil sõitnud lisalaeva reisidelt saadud tulu.

Lähtudes eelnevast ja üldkoosoleku poolt kinnitatud dividendipoliitikast maksta aastatel 2019 ja 2020 dividendi vähemalt 30 mln eurot ja alates aastast 2021 vähemalt 70% puhaskasumist, teeb Tallinna Sadama juhatus nõukogu heakskiidul kasumi jaotamise ettepaneku aktsionäride üldkoosolekule maksta 2019. aastal dividendi 0,134 eurot aktsia kohta, kokku summas 35,242 mln eurot.

Dividendide maksmisega seotud olulised kuupäevad avalikustatakse üldkoosoleku kutses hiljemalt 23.04.2019.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga m/l Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

 

 

Marko Raid
Finantsjuht / juhatuse liige

 

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee

Manus


Tallinna Sadam Aastaaruanne 2018.pdf