Paskelbta: 2015-05-31 14:00:00 CEST
Zemaitijos Pienas
Tarpinė informacija

AB “Žemaitijos pienas“ 2015 m. trijų mėnesių preliminarus veiklos rezultatas

Telšiai, Sedos g. 35, Lietuva, 2015-05-31 14:00 CEST -- AB “Žemaitijos pienas“ 2015 m. trijų mėnesių preliminarus  veiklos  rezultatas.

 

         AB“Žemaitijos pienas“ neaudituotos konsoliduotos 2015 m. pirmo ketvirčio pardavimo pajamos -  33,6 mln. eur , palyginus su 2014 m. pirmu ketvirčiu pardavimai sumažėjo 22,2 % .  

        Preliminarus konsoliduotas neaudituotas AB “Žemaitijos pienas“ grupės rezultatas per 2015 metų  3  mėnesius yra 1,3 mln. eur grynojo pelno.  

 

                                                                                                                                                                                       

Pridedama:

     AB „Žemaitijos pienas“ grupės 2015 m. 3 mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė bei vadovų patvirtinimas.

         Gintaras Keliauskas
         Teisininkas
         +370 444 22208


Finansines ataskaitos 2015-03-31 LT 2.pdf