Offentliggjort: 2017-11-08 15:00:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Prospekter/prospekt medd.
Selskabsmeddelelse nr. 102, 2017 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår
De endelige vilkår for stående fastforrentede inkonverterbare særligt
dækkede
realkreditobligationer, har fået tilføjet følgende
ISIN-koder:
Obligationer (stående med fast rente, inkonverterbare)

ISIN-kode 
 Nom.rente/ Navn      Åbnings Lukke Udløbs-dato Valuta
       
udløb           -dato  -dato
DK0002040484 1% 2022  
1NDAsEUJA22RF 10/11  30/11 01/01-2022  EUR
                
     -2017  -2021
DK0002040211 1% 2023   1NDAsEUJA23RF 10/11  30/11
 01/01-2023  EUR
                     -2017  
-2022

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.
Venlig
hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


ENDELIGE VILKAR - SDRO - Fast rente - Inkonverterbare-NYversion.10.11.2017.NY 2.pdf