English Lithuanian
Paskelbta: 2021-08-13 08:00:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl ketinimo įsigyti tris Latvijoje vystomus vėjo parkus

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė arba „Ignitis grupė“) informuoja, kad Bendrovės valdyba pritarė trijų sąlyginių akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių (toliau – Sutartys) sudarymui, pagal kurias Bendrovės dukterinė įmonė UAB „Ignitis renewables“ (toliau – „Ignitis renewables“) rugpjūčio 12 d. pasirašė sąlygines sutartis dėl Latvijos bendrovių, vystančių tris vėjo parkus Latvijoje, 100 % akcijų įsigijimo.

Vystomų vėjo parkų Latvijoje bendra galia siekia apie 160 MW. Visi trys vėjo parkai yra ankstyvoje vystymo stadijoje, jų planuojama komercinės veiklos pradžia apie 2025–2027 m. Išvystyti projektai veiks rinkos sąlygomis.

Sandorių įgyvendinimas priklausys nuo sutartyse numatytų sąlygų, įskaitant Pardavėjų įsipareigojimą išvystyti minėtus vėjo jėgainių projektus iki statybos etapo ir, gavus leidimus statybai, perleisti Objektų akcijas „Ignitis renewables“. Tuo tarpu „Ignitis renewables“ turės teisę dalyvauti sprendimuose, susijusiuose su projekto įgyvendinimu. Numatoma statybų pradžia apie 2024–2025 m.

Preliminari bendra investicijų suma sieks iki 200 mln. Eur, iš kurių Objektų įsigijimo kaina neviršija 10 proc. bendros investicijų sumos. Įsigijimo kainos išmokėjimas priklauso nuo Sutartyse numatytų vystymo etapų pasiekimo. Pažymėtina, jog numatyta bendra projektų nuosavybės grąža yra anksčiau komunikuotų tokio tipo projektų ir mūsų siektinos grąžos aukštesnio rėžio, t.y. aukšto vienaženklio – žemo dviženklio, dalyje.

Bendrovė primena, jog „Ignitis grupės“ įmonių grupės siekis nuosekliai didinti žaliosios gamybos projektų portfelį ir 2030 m. pasiekti 4 GW instaliuotą žaliosios gamybos galią yra numatytas „Ignitis grupės“ strategijoje (nuoroda). Atitinkamai, įgyvendinami susitarimai prisideda prie strateginių tikslų įgyvendinimo.


Daugiau informacijos:
Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076