Danish
Offentliggjort: 2017-08-31 09:49:52 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Prospekter

Optagelse til handel / tegnignsperiode

Kapitalforeningen Accunia Invest har søgt om optagelse til handel af:

  • Accunia Invest European CLO Opportunity KL (afdeling)
  • Accunia Invest European CLO Investment Grade DKK (andelsklasse)

Vedlagt følger udbudsdokument for afdelingen/andelsklassen.

Foreningsandelene udbydes fra den 4. september 2017 kl. 9:30 til den 15. september 2017 kl. 16:00.

I tegningsperioden udbydes andelene i

  • andelsklassen European CLO Investment Grade til DKK 1.002,5 pr. andel.
  • afdeling European CLO Opportunity KL til DKK 1.005 pr. andel.

Alle tegningsordrer, som er indleveret til tegningsstedet senest 15. september 2017 kl. 16:00, vil blive opfyldt. Betaling skal ske den 19. september 2017, hvorefter andelene vil blive registreret på investorens VP-konto.

Resultat af tegningen offentliggøres den 15. september 2017.

Nasdaq Copenhagen A/S har godkendt at andelene i begge afdelinger optages til handel den 20. september 2017.

Yderligere information kan findes på www.accunia-invest.dk.

 

På vegne af Kapitalforeningen Accunia Invest 

Caspar Møller
adm. direktør

Quenti Asset Management A/S
forvalter af alternative investeringsfonde


KF Accunia Investoroplysninger 62 - prospekt.pdf