Published: 2018-11-30 10:19:57 CET
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" finanšu informācija par 2017.gada 9 mēnešie8

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” pamatdarbības veids ir sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Rit pārrunas ar potenciālajiem nomniekiem, meklējot iespēju iznomāt pēc iespējas lielākas platības vienam nomniekam.

Uzņēmuma neto apgrozījums 2018.gada 9 mēnešos ir 13,7 tūkst. EUR.

Saimnieciskās darbības rezultāts šajā periodā ir zaudējumi 85,3 tūkst. EUR.

   

Pielikumā:

Finanšu informācija par periodu no 2018.gada1.janvāra līdz 30.septembrim.

    

Kontaktpersona:

Dace Lāma

Tālrunis: +371 67371739

E-pasts: rar@as-rar.lv


RAR_Parskats_2018_gada_9_men.pdf