Publicēts: 2021-01-22 18:05:17 CET
Rīgas kuģu būvētava
Finanšu informācija

Par finanšu pārskatu publicēšanu

Sabiedrība informē, ka finanšu informāciju par 2020.gada sešiem un deviņiem pārskata mēnešiem Sabiedrība plāno publicēt līdz 2021.gada 29.janvārim.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde