English Estonian
Avaldatud: 2022-04-20 15:18:47 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Robus Group AS aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Balti alternatiivturule First North

Tallinn, Eesti, 2022-04-20 15:18 CEST --  

Vastavalt Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni 31. märtsi 2022. a otsusele võetakse Robus Group AS-i aktsiad nimiväärtusega 0,6 eurot (Robus Group lihtaktsia, ISIN kood: EE3100096140) kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North järgmistel tingimusel:

1.1. Olemasoleva 1 500 000 aktsia osas:

  • pakkumine on toimunud vastavalt Ettevõtte Kirjelduses kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • pakkumise õnnestumise korral on pakutavad aktsiad kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;
  • emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.

​1.2. Emiteeritavate kuni 225 000 uue aktsia osas:

  • pakkumise õnnestumise ja sellele järgneva aktsiakapitali suurendamise korral on aktsiakapitali suurendamine Äriregistris registreeritud;
  • aktsiad on Eesti Väärtpaberite Registris registreeritud sama ISIN koodiga;
  • emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta. 

Seisuga 20.04.2022. a on punktis 1.1. mainitud tingimused täidetud. Eeltoodust tulenevalt on 1 500 000 Robus Group AS-i lihtaktsiat kauplemisel Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North alates neljapäevast, 21. aprill 2022. a või sellele lähedasest järgmisest kuupäevast.

 

Täiendav info:

Emitendi nimi Robus Group AS
Emitendi lühinimi ROBUS
ISIN kood EE3100096140
Väärtpaberite nimiväärtus 0,6
Väärtpaberite arv 1 500 000
Tellimusraamatu lühinimi ROBUS
Tellimusraamatu ID 255260
ICB klassifikaator 40203050 - Meelelahutustooted
Nimekiri First North Tallinn

Robus Group AS-i nõustaja on Ellex Raidla Advokaadibüroo.

Robus Group AS-i ettevõtte kirjeldus on teatele lisatud.

 

Nasdaq First North on mitmepoolne kauplemissüsteem (MTF - Multilateral Trading Facility) ehk nn. alternatiivturg, mida korraldavad Nasdaq Põhja- ja Baltimaade börsid lisaks reguleeritud turule. First North ei ole reguleeritud turg Euroopa Liidu õiguse tähenduses. Ettevõtted, kelle väärtpaberitega First Northil kaubeldakse, ei pea täitma mitte reguleeritud turu suhtes kehtestatud nõudeid, vaid First Northi reglemendis sätestatud nõudeid ning need nõuded ja regulatsioonid on leebemad kui põhiturul noteeritud ettevõtetele. Igal First Northil kauplemist alustaval ettevõttel peab olema sõlmitud leping nõustajaga, kes hindab ettevõtte sobivust turul kauplemiseks ja jälgib, et ettevõtte tegevus oleks kooskõlas reeglitega.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.


ROBUS_Ettevotte_kirjeldus.pdf