English Latvian
Publicēts: 2021-12-10 14:31:59 CET
DelfinGroup
Akcionāru sapulces lēmumi

AS DelfinGroup 2021.gada 10.decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

1.   Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2021.gada trešā ceturkšņa pārskata apstiprināšanu.
1)   Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sagatavoto un padomes izskatīto 2021. gada trešā ceturkšņa konsolidēto pārskatu.
 
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
 
2.   Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksu.
1)   Izmaksāt no AS DelfinGroup 2021.gada trešā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 512 111.41 EUR jeb 0.0113 EUR par vienu akciju.
 
2)   Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2021.gada 27.decembris (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems).
 
3)   Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2021.gada 28.decembris.
 
4)   Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2021.gada 29.decembris.
 
5)   Papildināt AS DelfinGroup Dividenžu politiku Nr. 12PL10-1 ar 3.7. punktu jaunā redakcijā: “Aprēķinātās dividendes tiek izteiktas līdz četrām zīmēm aiz komata (viena eiro centa simtdaļa).”
 
6)   Apstiprināt Dividenžu politikas Nr. 12PL10-2 jauno versiju (versija Nr. 3).
 
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
 
3.   Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības jauno obligāciju emisiju.
1)   Apstiprināt jaunu Sabiedrības obligāciju emisiju līdz 10’000’000 EUR (desmit miljoni) apmēram ar atmaksas termiņu līdz 4 (četriem) gadiem.
 
2)   Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās organizatoriskās darbības saistībā ar Sabiedrības obligāciju emisiju un izstrādāt, sagatavot un parakstīt obligāciju emisijas noteikumus vai prospektu un citus dokumentus, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt minēto dokumentu korekcijas, izmaiņas un papildinājumus.
 
3)   Pilnvarot Sabiedrības valdi parakstīt visus nepieciešamos līgumus ar akciju sabiedrību Nasdaq Riga par obligāciju iekļaušanu un tirdzniecību un Nasdaq CSD SE (depozitāriju) par finanšu instrumentu uzskaiti un citus dokumentus, kas saistīti ar obligāciju iekļaušanu un tirdzniecību Nasdaq Riga un pārstāvēt Sabiedrību akciju sabiedrībā Nasdaq Riga un Nasdaq CSD SE (depozitārijā), kā arī citās organizācijās un/vai to struktūrvienībās atbilstoši nepieciešamībai.
 
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
 
AS DelfinGroup valde
Par AS DelfinGroup
AS DelfinGroup ir licencēts uz tehnoloģijām balstīts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu un mazlietotu preču tirdzniecību vairāk kā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. AS DelfinGroup vairāk kā 270 profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400’000 klientu. AS DelfinGroup kopš 2014.gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums 2021. gadā veica IPO, piesaistot gandrīz 6000 jaunus akcionārus. Uzņēmums veic regulāru ik ceturkšņa dividenžu izmaksu. 2020. gadā uzņēmuma kredītportfelis sasniedza 34.6 miljonus euro, EBITDA bija 9.3 miljoni euro un peļņa pirms nodokļiem par dividendēm sasniedza 4.65 miljonus euro. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada.

 

         Papildu informācija:
         
         Aldis Umblejs
         AS DelfinGroup Finanšu direktors
         Tālr.: +371 26189988
         E-pasts: IR@delfingroup.lv