Avaldatud: 2021-06-07 09:55:44 CEST
Trigon Property Development
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

PARANDUSTEADE: Aktsionäride 4. juuni 2021. a korralise üldkoosoleku otsused

AS Trigon Property Development (registrikood 10106774; edaspidi „Aktsiaselts“) parandab 4. juunil 2021. a avaldatud börsiteates “Aktsionäride 4. juuni 2021. a korralise üldkoosoleku otsused“ punktis 6.(v) (Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride ning sellega seoses tehtavale väljamaksele õigustatud aktsionäride nimekirja fikseerimise aeg) märgitud aega, kuna tehnilistest põhjustest tulenevalt tuleb aktsionäride nimekiri fikseerida Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisu. Parandus on esitatud vahetult alljärgnevas lõigus markeeritult.

          (v)     Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride ning sellega seoses tehtavale väljamaksele õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 18. juunil 2021. a, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.