English Lithuanian
Paskelbta: 2023-06-01 08:29:08 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovo sandorį dėl Emitento vertybinių popierių

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas gavo su vadovu glaudžiai susijusio asmens pranešimą apie sandorį dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama).

Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją - VP operacijų departamento direktorė Jolanta Dobiliauskienė, tel. (8 41) 595 669.


 


PriedasVadovu sandoris_Invalda INVL_VP pirkimo 2 etapas_2023 05 31.pdf