Paskelbta: 2021-05-10 15:30:00 CEST
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Klaipėdos nafta“ dukterinių bendrovių direktoriaus atšaukimo ir naujų direktorių išrinkimo

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) įgyvendina vienintelio akcininko teises dukterinėse bendrovėse UAB „SGD terminalas“ ir UAB „SGD logistika“. UAB „SGD logistika“ įgyvendina vienintelio akcininko teises dukterinėje bendrovėje UAB „SGD SPB“. Atsižvelgiant į tai, Bendrovės valdyba priėmė sprendimą:

  • Nuo 2021-05-07 atšaukti Joną Lenkšą iš dukterinių bendrovių UAB „SGD logistika“, UAB „SGD terminalas“ ir paskesnės dukterinės bendrovės UAB „SGD SPB“ direktoriaus pareigų.
  • Nuo 2021-05-08 dukterinės bendrovės UAB „SGD logistika“ direktoriumi išrinkti Liną Kildą.
  • Nuo 2021-05-08 dukterinės bendrovės UAB „SGD terminalas“ ir paskesnės dukterinės bendrovės UAB „SGD SPB“ direktoriumi išrinkti Mindaugą Naviką.


Indrė Kisielienė, L.e.p. Finansų direktorė, +370 686 16276.