Paskelbta: 2021-04-02 15:00:00 CEST
Zemaitijos Pienas
Metinė informacija

AB „Žemaitijos pienas“ metinė informacija

Pateikiame AB „Žemaitijos pienas“ 2020 m.  metinę informaciją  (rinkinį) – audituotų konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų  rinkinį, nepriklausomo auditoriaus išvadą, atsakingų asmenų patvirtinimą ir metinį konsoliduotą pranešimą, taip pat socialinės atskaitomybės  ir bendrovių valdymo bei atlyginimų politikos laikymosi ataskaitas.

G. Keliauskas
 + 370 68718399, 

g.keliauskas@zpienas.lt

PriedaiZP valdymo ataskaita 2020 LT.pdf
2020 auditoriaus isvada metinis pranes. finansiniai dok. LT.pdf
Socialines atsakomybes ataskaita 2020 LT.pdf
Atlygio ataskaita 2020 03 09 LT.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas LT.pdf