English Estonian
Avaldatud: 2022-05-02 08:58:31 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Punktid Technologies AS-i aktsiate esmase avaliku pakkumise tulemused ja uute aktsiate jaotus

 

29. aprillil 2022 kell 16.00 lõppes Punktid Technologies AS-i aktsiate esmane avalik pakkumine.

Avalikult pakuti kuni 300 000 aktsiat, Punktid Technologies AS jättis endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 40 000 aktsia võrra, kokku kuni 340 000 aktsiani.

Pakkumise käigus märgiti kokku 176 378 aktsiat.

„Täname kõiki, kes on meisse uskunud ning otsustanud Punktid grupi arengusse ja tulevikku panustada. Tänases globaalses majanduslikus olukorras on ettevõtte börsile toomine olnud kindlasti suureks väljakutseks kõikidele osapooltele, kuid sellest hoolimata ei soovi me loobuda oma ambitsioonidest laieneda uutele turgudele ja näidata ka edaspidi suurt kasvu. Usun, et börsilt kaasatav raha annab selleks hoogu juurde ja juba peagi liituvad meiega ka need, kes märkimisprotsessis sel korral kõrvaltvaataja rolli jääda otsustasid,“ kommenteeris Punktid Technologies AS-i juhatuse liige Hannes Niid.

„Mõistame, et nii mõneski potentsiaalses investoris võis segadust ja ebakindlust tekitada ajakirjanduses levinud väärarusaam, justkui tuleks enamus Punktid Technologies AS'i käibest Ukrainast, mis muidugi tõele ei vastanud. Samas usume, et need, kes vähegi teemasse süvenesid, said kas ettevõtte kirjeldusest või ajakirjandusest kiiresti vastuse, et Punktid grupil otsene side Ukraina turuga puudub ja seetõttu pole kuidagi mõjutatud ka ettevõtte käibenumbrid. Vaadates tänavuse aasta esimese kvartali kasvunumbreid, saame tõdeda, et börsiletuleku kõrvalt oleme suutnud näidata väga häid tulemusi ja kindlasti jätkame seda teed ning loodame oma praeguseid ja tulevasi investoreid juba peagi positiivselt üllatada,” lisas Hannes Niid.

Pakkumisest saadavat tulu summas 793 701 eurot, plaanitakse kasutada Punktide veebilehe tehnilisele uuendamisele ja rakenduse arendamisele, meeskonna laiendamisele ja uute töötajate värbamisele, turunduse ja müügitegevuse laiendamisele ning varuna ka laienemise käigus tekkivate võimalike ettenägematute väljaminekute katteks.

Uued aktsiad jaotatakse pakkumises osalenud investorite vahel järgmisel põhimõttel: igale märkimiskorralduse esitanud investorile vastavalt tema poolt märgitud aktsiate arvule selliselt, et investoritele emiteeritakse kokku 176 378 aktsiat.

Pakkumise arvelduse lõpuleviimine on plaanitud toimuma 5. mail 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Punktid Technologies AS-i kõik aktsiad on plaanis võtta kauplemisele mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North, esimeseks kauplemispäevaks on 19. mai 2022 või sellele lähedane kuupäev.

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Hannes Niid
Punktid Technologies AS-i juhatuse liige

Tel: +372 53 095 817
E-mail: 
invest@punktid.com  

Punktid Technologies AS on Eestis asutatud ja tegutsev valdusettevõtja, mille tütarühinguteks on Gamekeys OÜ ja HVK Business OÜ.  Punktide grupp omab ja arendab  Eesti suurimat videomängude, Nintendo, PlayStationi ja Xboxi digitaalsete koodide veebipõhist müügikeskkonda, seejuures:

  • Gamekeys OÜ põhitegevuseks on maailma tuntuimate videomängude ja videomängude kinkekaartide vahendamine veebipõhises keskkonnas ning sellega seonduv klienditeenindus ja turundus nii Eestis kui välisriikides; ja
  • HVK Business OÜ põhitegevuseks on videomängude ja kinkekaartide hulgimüük äriklientidele, Punktid.com platvormi kasutusõiguse müük Gamekeys OÜ-le ja Punktid.com IT-projekti arendamine.