English Lithuanian
Paskelbta: 2020-12-22 08:00:00 CET
Ignitis grupė
Kita informacija

AB „Ignitis grupė” rezultatų skelbimo 2021 m. kalendorius

AB „Ignitis grupė” (toliau – Bendrovė) skelbia rezultatų skelbimo 2021 m., įtraukiant ir visuotinio akcininko susirinkimo, datas:

2021 m. sausio 28 d.:Preliminarūs 2020 m. 12 mėn. finansiniai rezultatai
2021 m. vasario 26 d.:
  1. Audituotos 2020 m. finansinės ataskaitos, auditorių patikrintas metinis pranešimas ir siūlymas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo
  2. Preliminarūs 2021 m. 1 mėn. finansiniai rezultatai
2021 m. kovo 25 d.:Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2021 m. kovo 30 d.:Preliminarūs 2021 m. 2 mėn. finansiniai rezultatai
2021 m. balandžio 29 d.:Preliminarūs 2021 m. 3 mėn. finansiniai rezultatai
2021 m. gegužės 27 d.:
  1. 2021 m. 3 mėn. tarpinis pranešimas
  2. Preliminarūs 2021 m. 4 mėn. finansiniai rezultatai
2021 m. birželio 29 d.:Preliminarūs 2021 m. 5 mėn. finansiniai rezultatai
2021 m. liepos 29 d.:Preliminarūs 2021 m. 6 mėn. finansiniai rezultatai
2021 m. rugpjūčio 31 d.:
  1. 2021 m. 6 mėn. tarpinis pranešimas
  2. Preliminarūs 2021 m. 7 mėn. finansiniai rezultatai
2021 m. rugsėjo 30 d.:Preliminarūs 2021 m. 8 mėn. finansiniai rezultatai
2021 m. spalio 28 d.:Preliminarūs 2021 m. 9 mėn. finansiniai rezultatai
2021 m. lapkričio 30 d.:
  1. 2021 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas
  2. Preliminarūs 2021 m. 10 mėn. finansiniai rezultatai
2021 m. gruodžio 30 d.:Preliminarūs 2021 m. 11 mėn. finansiniai rezultatai

Paskelbus 2020 m. metinį pranešimą, 2021 m. pusmečio ir tarpinius rezultatus, vėliau nustatytomis datomis, Bendrovė rengs rezultatų pristatymo skambučius. Papildomai, per pirmąjį 2021 m. ketvirtį, Bendrovė ketina pristatyti strateginį planą 2021-2024 m. laikotarpiui.

Bendrovė pasilieka teisę tikslinti datas ir apie pokyčius informuoti rinkos dalyvius.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija
Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel@ignitis.lt