Publicēts: 2013-02-21 12:46:51 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

20. un 21. februāra valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts 21.februārī)

Trešdien, 20.februārī, notika 12 mēnešu valsts vērtspapīru emisija ar dzēšanas termiņu 2014.gada 21.februārī.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 29,5 milj. latu, kas 3,7 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 8  milj. latu apmērā.

Valsts kase maksimālo likmi noteica 0,65% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 0,44%.

Ceturtdien, 21.februārī, notika valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 12 mēnešu valsts vērtspapīrus par kopējo summu 2,0 milj. latu pēc nominālvērtības.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 6,45  milj. latu. Tādējādi notikušajā izsolē pārdoti valsts parāda vērtspapīri 2,0  milj. latu apmērā.

         Valsts kase
         Tālr.: 67094222
         Fakss: 67094220
         e-pasts: kase@kase.gov.lv
         http://www.kase.gov.lv
         Twitter: @Valstskase