English Lithuanian
Paskelbta: 2021-12-30 07:17:41 CET
AUGA group
Kita informacija

2022 m. AUGA group, AB periodinės informacijos atskleidimo datos (investuotojo kalendorius)

AUGA group, AB (juridinio asmens kodas: 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; toliau – Bendrovė) 2022 m. savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

2022 m. vasario 28 d.2021 m. dvylikos mėnesių konsoliduota neaudituota tarpinė finansinė informacija
2022 m. balandžio 7 d.2021 m. konsoliduota audituota metinė finansinė informacija
2022 m. gegužės 31 d.2022 m. pirmų trijų mėnesių konsoliduota neaudituota tarpinė finansinė informacija
2022 m. rugpjūčio 31 d.2022 m. pirmo pusmečio konsoliduota neaudituota finansinė informacija
2022 m. lapkričio 30 d.2022 m. pirmų devynių mėnesių konsoliduota neaudituota tarpinė finansinė informacija


Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340