Publicēts: 2020-05-29 14:36:37 CEST
PATA Saldus
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

CORRECTION: AS "PATA Saldus" neauditēts 2020. gada 3 mēnešu pārskats

AS "PATA Saldus " neauditēts 2020. gada 3 mēnešu finanšu pārskats

AS „PATA Saldus” 2020. gada 3 mēnešu peļņa no saimnieciskās darbības ir 870 796 EUR pie neto apgrozījuma 13 012 082 EUR, kas sastāda peļņu uz vienu emitēto akciju 1.05  EUR.

Finanšu pārskatu par 2020. gada 3 mēnešiem skatīt pielikumā.

 

Kontaktinformācija:

Valdes locekle Ilze Bukulde

Tālrunis: +37163807072

E-pasts: info@patasaldus.lv

 


LV_2020_3men. parastais.pdf
LV_2020_3men. konsolidetais.pdf