Avaldatud: 2013-05-24 12:29:25 CEST
Ekspress Grupp
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 24. mai 2013

Tallinn, Eesti, 2013-05-24 12:29 CEST --  

24.05.2013.a. toimus Tallinnas, aadressil Narva mnt 11E AS-i Ekspress Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek.

29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 22115741 häält s.o. 74.22% häältest.

 

AS-i Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas: 

1.     01.01.2012. a – 31.12.2012. a majandusaasta aruande kinnitamine

22115741 hääle ehk 100% poolthäälega kinnitada AS Ekspress Grupp majandusaasta 01.01.2012.a. - 31.12.2012.a. aruanne.

2.      2012.a. kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

22115741 hääle ehk 100% poolthäälega kinnitada kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt 2012.a. puhaskasumist, milleks on 2 525 tuhat eurot, suurendada kohustuslikku reservkapitali  126 tuhande euro võrra, maksta aktsionäridele dividende vastavalt 1 (üks) eurosent 1 (ühe) aktsia kohta ning ülejäänud summa, milleks on 2 101 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on seisuga 07.06.2013.a. kell 23:59 kantud AS Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Dividendide väljamaksmine toimub 01.10.2013.a. 

3.     Nõukogu liikme volituste pikendamine

22085741 hääle ehk 99.86% poolthäälega pikendada nõukogu liikme Ville Jehe (isikukood 36910010325) volitusi nõukogu liikmena. 

4.      Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

22115741 hääle ehk 100% poolthäälega nimetada AS Ekspress Grupp 01.01.2013.a. – 31.12.2013.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikoodiga 10142876) (nõusolek lisatud). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-mail: gunnar@egrupp.ee