English Latvian
Publicēts: 2011-11-11 15:40:40 CET
Olainfarm
Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

2011. gada 11. novembra ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

AS „Olainfarm”                                                                                             2011. gada 11. novembris

 

2011. gada 11. novembra ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

 

Vērtspapīru nosaukums: AS „Olainfarm” publiskā akciju emisija

          ISIN kods: LV000100501

          Apmaksātais pamatkapitāls: 14 085 078 LVL

          Kārtējas akcionāru sapulces datums: 2011. gada 11. novembris, plkst 11.00

          Sapulces vieta: Olainē, Rūpnīcu ielā 5.

          Ārkārtas akcionāru sapulcē ir pieņemti sekojoši lēmumi:

 

1.   Padomes vēlēšanas.

 

  1. Ievēlēt AS “Olainfarm” Padomi sekojošā sastāvā piecu gadu termiņam, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2011.gada 11.novembrī: Elena Dudko; Aleksandrs Raicis; Signe Baldere-Sildedze; Volodimirs Krivozubovs; Valentīna Andrējeva.

 

Balsošana: par kandidātiem ir nodots sekojošais balsu skaits:

par E.Dudko - 2948167 balsis, jeb 27,43% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita;

par A.Raici - 1954008 balsis, jeb 18,18% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita;

par S.Balderi-Sildedzi - 1954838 balsis, jeb 18,19% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita;

par V.Krivozubovu - 1953968 balsis, jeb 18,18% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita;

par V.Andrējevu - 1937635 balsis, jeb 18,02% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita.

 

  1. Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu ne vairāk kā Ls 6000 apmērā.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

 

Olainē, 2011. gada 11. novembrī

 

         Ziņojumu sagatavoja:
         Salvis Lapiņš
         AS Olainfarm
         Valdes loceklis
         Rūpnīcu iela 5, Olaine
         Latvija, LV 2114
         Tel: +371 6 7013 717
         Fakss: +371 6 7013 777
         e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv