Paskelbta: 2021-06-15 15:05:00 CEST
Siauliu Bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Šiaulių bankas inicijuoja MREL tinkamų įsipareigojimų pritraukimo procesą

AB Šiaulių banko (toliau - Bankas) valdyba nusprendė inicijuoti galimybių pritraukti lėšų kapitalo rinkose išleidžiant obligacijų emisiją analizės ir pasiruošimo procesą. Šio proceso tikslas yra tenkinti 2019 m. gruodžio 19 d. paskelbtus MREL reikalavimus.

Planuojama, kad obligacijų emisija bus išleista iki 2021 metų pabaigos. Bankas ketina paskelbti papildomus pranešimus, kai Banko valdyba priims sprendimą dėl konkretaus sandorio arba jei bus nuspręsta, kad reikalingi papildomi atskleidimai pagal galiojančius teisės aktus.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt, +370 5 203 22 00