English
Published: 2023-11-08 17:41:23 CET
Mosfellsbær
Financial Statement Release

Rekstrarafgangur upp á 945 milljónir króna í fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar árið 2024 samhliða umfangsmiklum fjárfestingum og framúrskarandi þjónustu við börn og fjölskyldur

Rekstrarafgangur upp á 945 milljónir króna í fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar árið 2024 samhliða umfangsmiklum fjárfestingum og framúrskarandi þjónustu við börn og fjölskyldur

Í fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar sem var lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn í dag, þann 8. nóvember er lögð áhersla á ábyrgan rekstur og áframhaldandi uppbyggingu innviða, hátt þjónustustig og lág gjöld til barnafjölskyldna og áframhaldandi áherslu á stafræna þróun og umbætur.

 • Heildartekjur eru áætlaðar 21.476 m.kr. og þar af eru áætlaðar útsvarstekjur 11.424 m.kr.
 • Tekjur af byggingarétti áætlaðar 600 m.kr.
 • Nýframkvæmdir ársins 2024 eru áætlaðar 4,9 milljarðar kr. brúttó.
 • Afgangur verður af rekstri A- og B hluta, 945 m.kr. þrátt fyrir hátt fjárfestingarstig.
 • Veltufé frá rekstri verður jákvætt um 2.097 m.kr. eða um 10% af heildartekjum.
 • Álagningarhlutfall fasteignaskatts A lækkar til að koma til móts við hækkun fasteignamats svo hækkun sé ekki umfram verðlag.
 • Álagningarprósenta fasteignaskatts atvinnuhúsnæðis lækkar.
 • Gert er ráð fyrir að álagningarhlutfall útsvars verði óbreytt eða 14,74% í samræmi við lögbundna heimild sveitarfélaga.
 • Hækkun á gjaldskrám verður til samræmis við breytingar á verðlagi.
 • Gert er ráð fyrir að íbúar verði um 13.753 í byrjun árs 2024 og er ætluð íbúafjölgun 2,6%.
 • Útkomuspá 2023 gerir ráð fyrir rekstrarafgangi fyrsta skipti síðan 2019.

Þjónusta við börn og fjölskyldur

Í fjárhagsáætlun ársins 2024 er gert ráð fyrir því að Mosfellsbær verði áfram með lægstu gjöldin í leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Bærinn mun enn fremur greiða niður dagvistun hjá dagforeldrum þannig að foreldrar greiði jafnhátt gjald hjá dagforeldrum og á leikskólum til að jafna aðstæður barna. Þá er gert ráð fyrir að börn fædd 1. ágúst 2023 eða fyrr komist inn í leikskóla haustið 2024. Áhersla verður á farsæld barna og að styrkja Mosfellsbæ enn frekar sem Barnvænt sveitarfélag. Þá verður settur aukinn kraftur í innleiðingu á nýrri menntastefnu og eflingu upplýsingatækni í skólum.

Umbætur í þjónustu og stafræn vegferð

Þjónusta við íbúa Mosfellsbæjar er sett í forgang með auknum fjárfestingum í stafrænni umbreytingu, gerð þjónustustefnu og fleiri umbótatillögum tengdum rekstri og stjórnsýslu.

Mosfellsbær hefur þátttöku í tilraunaverkefninu Gott að eldast sem felur í sér að samþætta þjónustu heimahjúkrunar og stuðningsþjónustu. Einnig verða fyrstu skrefin í innleiðingu á velferðartækni tekin þar sem tæknilausnir eru nýttar til að auka þjónustu við aldraða.

Fjárfesting og endurnýjun mannvirkja

Á kjörtímabilinu er unnið að heildstæðri uppbyggingu íþróttasvæða og á árinu 2024 verður meðal annars farið í að endurbyggja aðalvöll Varmárvalla.

Árið 2024 verður hafist handa við uppbyggingu 89.000 fermetra vistvæns BREEAM vottaðs verslunar-, þjónustu- og athafnasvæðis Korputúns við Korpúlfsstaðaveg sunnan Blikastaða.

Á landi Blikastaða er fyrirhuguð 9000 manna íbúðabyggð sem tengja mun sveitarfélagið betur við höfuðborgarsvæðið á grunni bættra almenningssamgangna með tilkomu Borgarlínu. Í landi Blikastaða verða ný leik- og grunnskólahverfi auk frekari möguleika til uppbyggingar verslunar-, þjónustu- og miðsvæðis við gamla bæinn að Blikastöðum. Undirbúningur skipulags fyrsta áfanga íbúðarhverfisins er hafinn og mun deiliskipulag verða unnið á árunum 2024-2025.

Til að koma til móts við fjölgun barnafólks í sveitarfélaginu verður byggður nýr og framsækinn 1.680m2 leikskóli í Helgafellshverfi. Hönnunin miðar að því að skapa jákvætt samfélag barna og starfsfólks sem eflir nám í gegnum leik og félagsleg samskipti. Áætluð verklok eru 1. maí 2025.

Nánari upplýsingar veitir Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri í síma 858-1800.

AttachmentsFjarhagsatlun Mosfellsbjar 2024-2027 - til fyrri umru 8.11.2023.pdf
Greinarger me fjarhagsatlun 2024-2027.pdf