English Lithuanian
Paskelbta: 2023-11-28 08:00:00 CET
Ignitis grupė
Kita informacija

„Ignitis grupės” finansinės informacijos publikavimo 2024 m. kalendorius

AB „Ignitis grupė” (toliau – Grupė) skelbia planuojamas rezultatų publikavimo 2024 m., įtraukiant ir visuotinių akcininkų susirinkimų, datas:

2024 m. vasario 28 d.: (i)  2023 m. 12 mėn. tarpinis pranešimas
(ii) Auditorių peržiūrėtas 2023 m. metinis pranešimas, audituotos 2023 m. finansinės ataskaitos ir siūlymas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo
2024 m. kovo 27 d.: Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2024 m. balandžio 10 d.: Tikėtina dividendų ex-diena (paprastųjų vardinių akcijų)
2024 m. balandžio 11 d.: Tikėtina teisių apskaitos diena gauti dividendus (paprastųjų vardinių akcijų)
2024 m. gegužės 15 d.: 2024 m. 3 mėn. tarpinis pranešimas
2024 m. rugpjūčio 14 d.: 2024 m. 6 mėn. tarpinis pranešimas
2024 m. rugsėjo 11 d.: Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (dėl potencialaus dividendų skyrimo už šešių mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d.)
2024 m. rugsėjo 24 d.: Tikėtina dividendų ex-diena (paprastųjų vardinių akcijų)
2024 m. rugsėjo 25 d.: Tikėtina teisių apskaitos diena gauti dividendus (paprastųjų vardinių akcijų)
2024 m. lapkričio 13 d.: 2024 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas

Taip pat, antrąjį 2024 m. ketvirtį, Grupė ketina publikuoti 2024–2027 m. strateginį planą.

Grupės rezultatus ketinama publikuoti apie 9 val. Vilniaus / 7 val. Londono laiku datomis nurodytomis aukščiau. Paskelbus šią informaciją, Grupė rengs rezultatų pristatymus investuotojams ir analitikams. Apie kiekvieną pristatymą Grupė informuos atskiru pranešimu per vertybinių popierių biržas.

Grupės paprastąsias vardines akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (angl. Global Depositary Receipt, toliau – TDP) savininkai dėl teisės į dividendus atsiradimo momento bei kitų aspektų turi atsižvelgti į TDP reglamentavimo specifiką, rinkų skirtumus bei konsultuotis su TDP leidėju – The Bank of New York Mellon, jo įgaliotu asmeniu, ar savo vertybinių popierių tvarkytoju.

Grupė informuos rinkos dalyvius, esant aukščiau nurodytos informacijos pasikeitimams.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis kreipkitės:

Komunikacija
Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt