Publicēts: 2019-07-29 14:08:20 CEST
PATA Saldus
Akcionāru sapulces lēmumi

AS "PATA Saldus" 2019. gada 29. jūlija kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Akciju sabiedrība “PATA Saldus” (Reģ. Nr.40003020121, Kuldīgas 86C, Saldus, LV-3801) paziņo, ka kārtējā akcionāru sapulce 2019. gada 29. jūlijā ir notikusi.


Balsstiesīgo akciju skaits - 774 272 akcijas.
Sapulcē piedalījās 3 akcionāri, kuri pārstāv 736 576 balsstiesīgās akcijas, kas ir 95.13 % no balsstiesīgā kapitāla.      

Pieņemtos lēmumus Skatīt pielikumā.

 

Kontaktinformācija:

Biroja administratore Linda Ķilevica

Tālrunis: +37163807072

e-pasts: info@patasaldus.lv

 


Pienemtie lemumi 2019 LV.pdf