English Lithuanian
Paskelbta: 2024-05-15 16:15:45 CEST
Orkela
Kita informacija

PRANEŠIMAS DĖL ORGANIZUOJAMO INTERNETINIO SEMINARO DĖL PROJEKTO VYSTYMO EIGOS

UAB „Orkela“, juridinio asmens kodas 304099538, registruotas adresas Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Emitentas), kurio vertybiniai popieriai (toliau – Obligacijos) yra įtraukti ir jais prekiaujama Nasdaq skolos vertybinių popierių sąraše, o taip pat, Obligacijos yra viešai siūlomos pagal 2023 m. lapkričio 14 d. Lietuvos banko patvirtintą bazinį prospektą, pakeistą 2024 m. lapkričio 24 d. pirmu priedu.

Atsižvelgdami į mūsų įsipareigojimą užtikrinti skaidrumą ir efektyvų bendravimą su Obligacijų savininkais, išleidžiame oficialų pranešimą apie būsimą internetinį seminarą, skirtą Šv. Jokūbo projekto eigai aptarti.

Data: 2024 m. gegužės 22 d.
Laikas: 10:00
Trukmė: iki 2 val
Platforma: MS Teams
Susitikimo ID: 325 818 457 402
Slaptažodžio kodas: UcbNsX
Prisijungimo nuoroda

Šio internetinio seminaro tikslas – pateikti išsamią informaciją apie Šv. Jokūbo projektą, įskaitant, bet neapsiribojant, pasiektus projekto etapus, dabartinės situacijos analizę ir ateities prognozes. Šios sesijos tikslas – palengvinti atvirą dialogą ir užtikrinti, kad Obligacijų savininkai būtų gerai informuoti apie savo investicijų eigą ir rezultatus.

Susitikimo pabaigoje Obligacijų savininkai turės galimybę užduoti su Emitentu ir Šv. Jokūbo projektu susijusius klausimus.


UAB „Orkela“ direktorė
Anastasija Pocienė

anastasija.pociene@lordslb.lt