English Lithuanian
Paskelbta: 2022-12-02 15:04:00 CET
Akola group
Pranešimas apie esminį įvykį

Įregistruota nauja AB „Linas Agro Group“ įstatų redakcija, stebėtojų taryba bei įstatinio kapitalo padidinimas

2022 m. gruodžio 1 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja AB „Linas Agro Group", ISIN kodas LT0000128092 (toliau – „Bendrovė“), įstatų redakcija (pridedama). Ši nauja Bendrovės įstatų redakcija buvo patvirtinta 2022 m. spalio 28 d. vykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime, kartu priimant ir sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 200 545,15 Eur suma, išleidžiant 691 535 naujas paprastąsias vardines nematerialiąsias Bendrovės akcijas, pakeičiant Bendrovės valdybos narių skaičių – 6 vietoje 7 – ir suformuojant Bendrovės stebėtojų tarybą, kurią sudaro trys nariai.

Naujai išleistas akcijas pasirašė Bendrovės darbuotojai ir (ar) organų nariai, kurie 2018 m. buvo sudarę Bendrovės akcijų opciono sutartį ir atitinkamai 2022 m. pateikė Bendrovei pranešimą dėl pasinaudojimo opcionu. Akcijos yra visiškai apmokėtos Bendrovės lėšomis iš Bendrovės sudaryto rezervo savoms akcijoms suteikti.Daugiau informacijos:

Mažvydas Šileika, AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius
Mob. 8 619 19 403
E. p. m.sileika@linasagro.lt


Priedas2022-12-01_AB Linas Agro Group istatai_Articles_of_Association.pdf