English Lithuanian
Paskelbta: 2024-05-29 15:00:00 CEST
Urbo bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išdavė leidimą Juliui Ivaškai eiti UAB Urbo banko valdybos nario pareigas

UAB Urbo bankas (toliau – Bankas), įmonės kodas 112027077, adresas: Konstitucijos pr. 18B, Vilnius.

Atsižvelgiant į Banko prašymą išduoti leidimą Juliui Ivaškai eiti UAB Urbo banko vadovo pareigas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Bankų įstatymo 34 straipsniu, Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatais, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Juliui Ivaškai leista eiti UAB Urbo bankas valdybos nario pareigas.

Daugiau informacijos: Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška, tel. Nr. +370 601 04 453, el. paštas media@urbo.lt