Published: 2021-04-15 15:01:00 CEST
Grigeo
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie su AB „Grigeo“ valdybos nariu susijusio asmens sandorius

AB „Grigeo“ gavo pranešimą apie su valdybos nariu susijusio juridinio asmens sandorius emitento vertybiniais popieriais (žr. priedus).

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801

PriedaiPranesimas apie vadovu sandorius 2021-04-13.pdf
Pranesimas apie vadovu sandorius 2021-04-12.pdf