English Estonian
Avaldatud: 2023-05-04 09:57:03 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Grab2Go AS aktsiate tingimuslik kauplemisele võtmine Nasdaq Balti alternatiivturule First North

Tallinn, Eesti, 2023-05-04 09:57 CEST --  

Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas 04. mail 2023. a rahuldada Grab2Go AS-i taotluse ja võtta tema aktsiad nimiväärtusega 0,10 eurot (Grab2Go aktsia, ISIN kood: EE3100107194) kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North järgmistel tingimustel:

   1.1. Olemasolevate aktsiate suhtes:

  • pakkumine on toimunud vastavalt Ettevõtte Kirjelduses kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • pakkumise õnnestumise korral on pakutavad aktsiad kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;
  • emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile tingimuste täitmise aruande.

   1.2. Täiendavalt emiteeritavate aktsiate suhtes:

  • pakkumise õnnestumise ja sellele järgneva aktsiakapitali suurendamise korral on aktsiakapitali suurendamine Äriregistris registreeritud;
  • aktsiad on Eesti Väärtpaberite Registris registreeritud sama ISIN koodiga, mis on antud olemasolevatele aktsiatele;
  • emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile tingimuste täitmise aruande.

Loetletud tingimuste täitmisel on Grab2Go AS-i aktsiate esimeseks kauplemispäevaks:

Punktis 1.1. nimetatud aktsiate suhtes teavitab Börs esimesest kauplemispäevast eraldi.

Punktis 1.2. nimetatud aktsiate suhtes järgmine börsipäev pärast tingimuste täitmise aruande esitamist või sellele lähedane järgnev kuupäev.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.