Publicēts: 2020-09-10 15:00:00 CEST
Latvenergo
Akcionāru sapulces lēmumi

AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi

Rīga, 2020-09-10 15:00 CEST -- Vakar, 9.septembrī, notika ārkārtas AS "Latvenergo" akcionāru sapulce, kura lēma lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetam atļaut ieguldīt AS "Latvenergo" pamatkapitālā valsts īpašuma objektus – 15 zemes vienības, 7 būves un no tām 3 būvēs esošās elektroiekārtas, ar kopējo valsts mantiskā ieguldījuma vērtību 23 390,00 EUR. AS "Latvenergo" akcionāru sapulce arī pieņēma lēmumu piekrist AS "Latvenergo" padomes un revīzijas komitejas locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.