English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-28 08:55:53 CEST
Amber Grid
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Amber Grid” 2021 m. dividendų mokėjimo tvarka

2022 m. balandžio 20 d. d. įvykęs eilinis visuotinis AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2021 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,0555 euro dividendų vienai akcijai.
Dividendai nuo 2022 m. gegužės 16 d. bus mokami tokia tvarka:

  • akcininkams, kurių AB „Amber Grid“ akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
  • akcininkams, kurių AB „Amber Grid“ akcijų apskaita pagal bendrovės (emitento) įgaliojimą yra tvarkoma AB SEB banke, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą AB SEB banke arba į akcininko nurodytą banko ar kitos finansų institucijos (IBAN) sąskaitos, į kurią būtų pervedami pinigai, numerį (prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti artimiausiame AB SEB banko klientų aptarnavimo padalinyje).

2022 metais mokami dividendai apmokestinami tokia tvarka:

  • Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą;
  • Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis ir pateikti užpildytą užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1). Pagal įstatymų reikalavimus užpildyta forma iki 2022 m. gegužės 11 d. turi būti pateikta AB SEB bankui per akcininko užsienio šalies rezidento vertybinių popierių apskaitą tvarkančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigos padalinį, teikiantį vertybinių popierių apskaitos paslaugas.
Daugiau informacijos apie dividendų mokėjimą teikiama AB SEB bankas tel. 1528.

AB „Amber Grid“ (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį:


Laura Šebekienė
Komunikacijos vadovė
tel. +370 699 61246
el. paštas: l.sebekiene@ambergrid.lt