Published: 2017-12-20 08:25:00 CET
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2018 finansinių metų trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilnius, Lietuva, 2017-12-20 08:25 CET --  

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2018 finansinių metų trijų mėnesių pardavimai sudarė 17 639 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 16 043 tūkst. EUR).

Grupės 2018 finansinių metų trijų mėnesių grynasis pelnas siekė 1 445 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 867 tūkst. EUR).

Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 2 079 tūkst. EUR, prieš metus buvo 1 350 tūkst. EUR.  

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel +370 (5) 2525700


Sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2018 m. tris menesius pasibaigusius 2017 m. lapkricio 30 d..pdf